sobe5

Hvordan er sobe5 blevet til?

I vores Tao Wing Tsun-klasser lærer vi børn mellem fire og ti år værdier som disciplin, respekt og udholdenhed. Sammen med børnene stiller vi os selv spørgsmål som: “Hvorfor er det godt at begå fejl?”, “Hvad betyder retfærdighed egentlig?” og “Er vores miljø vigtigt for os?”.

Alle diskussionerne og emnerne er hver for sig værdifulde, men jeg havde ofte en følelse af, at der manglede noget overordnet. De enkelte værdielementer har brug for noget, der kan danne rammen, et overordnet koncept for god social adfærd.

Derfor gik jeg i gang med at finde en vejledning i god social adfærd, en slags “essensen af god adfærd”. Og ved du hvad, jeg fandt intet, der tilfredsstillede mig.

Mange forskellige kilder, for det meste religiøse, fortæller os noget om social adfærd. Men jeg ønskede enkle, religionsuafhængige vejledende principper om “god social adfærd”. Vejledende principper eller principper, som jeg så kan opdage sammen med mit barn, leve og naturligvis også sætte spørgsmålstegn ved igen og igen.

Så jeg skrev de første principper ned, ændrede dem, forkastede nogle helt og skrev nye. Indtil det, jeg skrev ned, endelig virkede rigtigt for mig og også gav mening som et overordnet koncept. Resultatet af denne kreative proces er nu sobe5.

“Hvad er sobe5 egentlig?” spørger du måske.

sobe5 praktiseret, anvendt og eksemplificeret skaber med sine fem principper adfærdsgrundlaget for store og små mennesker, der i fremtiden vil tænke bæredygtigt og holistisk som en selvfølge, være empatisk og med stor sandsynlighed handle derefter. De tre “søjler” for bæredygtighed, økologi, økonomi og social retfærdighed, skal i stigende grad harmoniseres. Børn, der bliver introduceret til sobe5-principperne og som også “lever” efter disse principper, kan i sidste ende danne det fundament, der er nødvendigt for at etablere og støtte netop disse tre søjler for bæredygtighed. Empati er uundværlig, hvis vi ønsker at forebygge (krigslignende) konflikter, og det er en evne, som, hvis den er til stede, forhindrer mange problemer, konflikter og lidelser i at opstå.

Med sit initiativ ønsker sobe5 udtrykkeligt ikke at “tvinge” folk ind i et system, men snarere at se eller fremme frie, kritiske og spørgende mennesker, som også opfører sig socialt over for deres omgivelser.

Så tag sobe5-principperne til dig, tænk dem igennem eller sæt spørgsmålstegn ved dem, og hvis du vil, så tag principperne til dig ved at leve efter dem. Hvis du ikke ønsker at lytte til dem, er det din frie beslutning, som naturligvis altid er din.

Hvad ønsker sobe5 at ændre?

Vores samfund har det ikke let. Vi har fuldstændig glemt, hvordan vi kan koncentrere os om det, der virkelig er vigtigt, på grund af alle de oplysninger, der rammer os hver dag. Livet er først og fremmest værd at leve gennem et godt, empatisk og direkte samspil med hinanden.

Alt for mange mennesker optimerer i stigende grad sig selv, dvs.: “Jeg gør det, der er godt for mig. Hvis nogen ikke kan lide det, er jeg ligeglad”. Det er den sociale tendens, der har været fremherskende alt for længe, som breder sig og i det lange løb har en ødelæggende virkning på ethvert samfund. Måske kan sobe5 bryde disse tankemønstre og bringe folk, og her taler vi først og fremmest om folks børn, til en fællesnævner for “god” social adfærd, dvs. et godt samspil med hinanden.

Vi har brug for grundlæggende principper for “social adfærd”, som er klart definerede, som kan læres og undervises, og som er fuldstændig neutrale med hensyn til indhold. Der er ingen anden måde at skabe en bæredygtig forandring i vores samfund på.

Visionen

Mennesker ændrer det, der sker i denne verden, og alligevel er det meste af lidelserne på denne planet ikke forårsaget af naturen, men af menneskene selv. Manglende social adfærd og manglende empati hos mange medmennesker i alle aldre er årsagerne til vold, kriminalitet og store lidelser i de mest forskelligartede facetter. sobe5 ønsker at vise børnene vejen til et tilfredsstillende liv, der også har sit udspring i et godt samspil med hinanden og er helt fokuseret på bæredygtighed og empati i næsten alle aspekter af livet.

sobe5 ønsker at ændre og bogstaveligt talt ændre alt. For bag enhver forandring, eller rettere foran enhver forandring, er der mennesker, der skaber disse forandringer. Jo “bedre” eller mere socialt markeret den enkelte er, jo bedre er hele den sociale struktur.

I denne sammenhæng betyder “bedre” eller “rigtigt”, at folk tænker fremad i forhold til fremtidige generationer og derfor træffer beslutninger, der kan være helt anderledes end de beslutninger, som de nuværende “funktionærer” i virksomheder og politik træffer. De handler alt for ofte ud fra ren egeninteresse, de er ofte helt tilfældige, når det gælder sociale aspekter, og de er ofte ikke konsekvente nok på de områder, der påvirker vores miljø.

Jeg kunne godt tænke mig at se sobe5-principperne og de deraf følgende “rigtige”, sociale måder at handle på blive undervist i børn i en eller anden form. Dette kan opleves i form af samtaler, projekter i naturen, diskussioner om sobe5-principperne eller også gennem rollespil med forældre og venner osv. Uanset hvordan det vil ske. Det er vigtigt, at vi beskæftiger os mere bevidst med emnet social adfærd af hensyn til vores børn og vores børns børn. Jo før vi begynder, jo mere gavnligt vil det være for vores samfund, den enkelte og vores miljø.

sobe5-principperne er:

  1. Du må ikke skade dig selv eller andre
  2. Vær altid hjælpsom og god
  3. Hold dig væk fra vold og kriminalitet
  4. Respekt og d beskytte vores miljø
  5. Gør dig selv bedre i dag, end du var i går