Ik weet twee dingen goed: financiën en kinderen. Waarom financiën zal hopelijk duidelijk worden via de ETFFox-pagina ’s, maar waarom zou ik iets van kinderen moeten begrijpen? Natuurlijk, omdat ik zelf een kind heb. Dan, omdat ik werkte als muziekleraar en daarnaast jarenlang eigenaar was van een vechtsportschool voor kinderen. Meer dan vier jaar lang gaf ik les aan de kleintjes van 4 tot 15 jaar. Je leert veel over jezelf en veel over kinderen.

De meeste kinderen die naar mijn school kwamen waren zeer gemotiveerd, vol energie en gedrevenheid. Maar sommigen zijn ook verlegen, radeloos of op de een of andere manier afgesloten van de wereld. Ouders brachten de kinderen naar mij omdat ze meer zelfvertrouwen wilden voor de kleintjes. Sommigen wilden dat het kind zich eindelijk kon verdedigen. Anderen wilden het kind alleen maar sterker maken, lichamelijk en psychisch. Op mijn school was dat precies ons doel.

Kinderen kregen les in de krijgskunst Wing Tsun en leerden tegelijkertijd goed sociaal gedrag gebaseerd op de sobe5 principes. Zo droomden velen er na korte tijd van een zwarte band in Kung Fu te krijgen en zichzelf en andere mensen te kunnen beschermen.

„We moeten kinderen iets bieden dat hen doet dromen“, hoorde ik iemand enige tijd geleden zeggen. Dat klopt helemaal.

Kinderen moeten mogen dromen van een toekomst waarin dingen mogelijk zijn die eigenlijk onmogelijk lijken. Wereldwijde vrede, onderwijs, eten en drinken voor alle mensen. Iedereen is aardig voor elkaar, behulpzaam, eerlijk en goed. Wat een utopie zullen de meeste mensen nu zeggen. En ik ben het met hen eens: zoals de meeste kinderen in de wereld momenteel opgroeien, zal deze utopie nooit werkelijkheid worden. Maar dat kan veranderd worden!

Laten we een paar dingen bekijken: school. Wordt daar goed sociaal gedrag aangeleerd? Bestaat er zo’n schoolvak? Nee, dat is er niet. Maar het zou moeten! Op welke concepten moet zo’n onderwerp dan gebaseerd zijn? Volgens de verschillende religies? Zeker niet!

De gezinsomgeving: Als de ouders de verantwoordelijkheid voor de opvoeding van hun kinderen niet al volledig hebben overgedragen aan de school (vrij naar het motto: daar zijn ze op school verantwoordelijk voor), dan proberen ze in het beste geval hun kinderen zelf op te voeden, ze iets te leren, ze het leven uit te leggen. Maar wat wordt de kinderen geleerd? Waar laten de ouders zich door leiden in hun opvoeding? Door wat ze van hun eigen ouders of opa en oma hebben geërfd? En hoe voorkomen we dat ouders die zelf een wat vreemde houding of licht gestoord sociaal gedrag hebben, dit op dezelfde manier aan hun kinderen doorgeven?

Opvoeding en goed sociaal gedrag moeten zichtbaar zijn binnen het gezin, maar moeten tegelijkertijd ook buiten het gezin worden aangeleerd. Hiervoor is een richtlijn nodig, die overal hetzelfde moet zijn. Gedragsregels(sobe5 principes) die iedereen op een gegeven moment best kan „zingen“, die op scholen en kleuterscholen steeds weer besproken worden, en die heel belangrijk zijn, voorbeeldig. Maar er zijn geen principes, regels of voorschriften. En geef me nu alsjeblieft niet de 10 Geboden.

Als er mogelijkheden zouden zijn om de sobe5 principes door te geven aan de kinderen, dan zouden er binnen drie generaties 80% meer mensen op verantwoordelijke posities in politiek en bedrijfsleven zitten, die meer empathisch zouden zijn, gericht op „oude“ waarden en deugden en altijd het algemeen belang als uitgangspunt hebben.

Wat als oorlogen niet meer mogelijk waren omdat niemand er het nut van inzag? Als niemand bereid was om wapens te bedienen die duizenden mensen tegelijk kunnen doden? Als mensen in verantwoordelijke posities niet altijd hun eigen belang voor ogen hadden, maar eens echt aan het algemeen belang dachten? Als het milieu niet met geweld werd „gered“ in een nul-plan hysteriestrategie, maar met maatregelen die door veel verantwoordelijke wetenschappers en niet alleen door een paar geselecteerde wetenschappers worden gesteund?

Hoe zou het trouwens zijn als kinderen nuttig „onderwijs“ zouden krijgen en niet „dommer worden“ op onze scholen? De kinderen krijgen gedurende hun hele schooltijd nul lessen over sociaal gedrag. Het onderwerp „goede communicatie“ staat ook niet op het lesprogramma. In het hele land besteden leraren en kinderen vijf (ja, vijf) uur aan het onderwerp „geld“ gedurende het hele schooljaar.

Het gaat toch niet om het geld? Iedereen heeft geld. Er zit altijd genoeg in de muur, op straat. Je drukt op een paar knoppen en het komt eruit. Het feit dat we steeds verder van contant geld afraken, maakt de geldkwestie helaas nog moeilijker voor de kleintjes. Voor veel volwassenen trouwens ook.

Je ziet dat ik doordraaf. Terug naar sobe5 en de waarden.

Wat nodig is, is een gedragscode die ALLE mensen, kinderen en volwassenen, als vanzelfsprekend kunnen aanvaarden. Alle mensen willen voor hun leven, veiligheid, onderwijs, genoeg te eten en te drinken, genegenheid en veiligheid. Dus op deze basis kunnen we elkaar allemaal ontmoeten.

Kinderen hebben waarden nodig om een goede toekomst tegemoet te gaan. Hoffelijkheid, vriendelijkheid, eerlijkheid, nieuwsgierigheid, creativiteit, dorst naar kennis, onafhankelijk denken en hulpvaardigheid moeten worden onderwezen, uitgelegd en beleefd. Er is geen andere manier om deze wereld op lange termijn te redden.

Hier is mijn verzoek aan jou, ja aan JOU: lees NU de vijf sobe5 principes door. Sluit dan je ogen en stel je een wereld voor waarin 90% van de mensen deze principes tot hun levensregels hebben gemaakt. – PAUZE –

Vond je het leuk wat je zag?