„Vold er altid forfærdelig – selv i en retfærdig sag.“

Friedrich Schiller (1759 – 1805)

Forklaring af princip 3:

Afvisning af alle former for vold og kriminalitet er en af de vigtigste byggesten i et socialt fællesskab.

I de mere end 15 millioner år af menneskets historie er det endnu ikke lykkedes os at leve i fred med hinanden, at give alle mennesker lige muligheder for uddannelse og udvikling eller at forebygge vold og kriminalitet. Hver dag dør mange tusinde mennesker på denne planet på grund af fysisk og psykisk vold eller simpelthen på grund af manglende hjælp – hvis man f.eks. tænker på de børn, der sulter ihjel hver dag i den tredje verden. I denne verden bliver mennesker handlet og gjort til slaver hver dag, lige fra barndommen. Så er de tvunget til at gøre ting, som vi ikke engang har lyst til at forestille os. Det er svært at skrive det ned her, men det er uundgåeligt at nævne det i denne sammenhæng og er desværre den bitreste sandhed.

Selv om statistikkerne altid vil fortælle os, at volden i Tyskland falder mere og mere, opfatter vi det ofte helt anderledes i samfundet. Vold og voldsvilje er allestedsnærværende i skolerne, og mobning er et af de største problemer, der næppe kan kontrolleres. Religioner og kulturer støder sammen og forsøger hver især at afgrænse deres territorium og forsvare det med alle midler. I vores skoler bliver børn i stigende grad snydt, mobbet, skræmt og terroriseret, og lærerne står for det meste magtesløse over for disse realiteter.

Uden for skolerne bliver folk sparket ud af undergrundstrapper, seksuelt chikaneret stadig oftere, slået ihjel på messer eller kørt over af lastbiler. Folk bliver truet og intimideret, og staten har alt for længe negeret meget kriminelle strukturer. Det skal ændres for enhver pris.

Men hvem står bag disse destruktive og forstyrrende strukturer? Hvilke mennesker spreder frygt, forherliger vold og kriminalitet?

Svaret er: altid de mennesker, der selv har oplevet disse ting i løbet af deres liv. Det kan være fra forældrenes, søskendes eller venners side.

Manglende social adfærd i den nærmeste omgangskredsBørn er hovedårsagerne til udbredelsen af vold og kriminalitet. I denne sag er det bydende nødvendigt, at vi handler hurtigt og bryder gamle strukturer med ny tankegang. Børn skal introduceres til korrekt adfærd og forstå sammenhænge eller alle de konsekvenser, som „ikke-sociale“ handlinger udløser, også på lang sigt.

Undervisningsindholdet om princip 3 kunne være:

De fem sobe5-principper er følgende:

  1. Du må ikke skade dig selv eller andre
  2. Vær altid hjælpsom og god
  3. Hold dig væk fra vold og kriminalitet
  4. Respekt og d beskytte vores miljø
  5. Gør dig selv bedre i dag, end du var i går