„Venlighed er at gøre stille og roligt, hvad andre siger højt.“

Friedl Beutelrock (1889 – 1958)

Forklaring af princip 2:

Viljen til at hjælpe er iboende i os alle. Små børn forstår af sig selv, at det har en positiv effekt på dem selv at hjælpe andre. Der er ingen anden måde at forklare, hvorfor børn (helt ned til 14 måneder) spontant og uopfordret ønsker at hjælpe andre mennesker, når de har brug for hjælp på en eller anden måde. Dette er observeret i tests, der er udført af forskellige udviklingspsykologer.

Kun belønningssystemet (hvis du gør dette, får du dette) ødelægger denne humane grundholdning igen. Det er derfor vigtigt at frigøre sig fra dette belønningssystem og at lære igen at hjælpe andre mennesker så ofte som muligt, helt uselvisk.

At gøre noget godt skaber et kredsløb, hvor det gode kommer tilbage til dig. Denne omstændighed skaber tilfredshed med sig selv og i sidste ende lykke hos den enkelte og dermed også lykke og tilfredshed i samfundet. Kort sagt: At gøre noget godt gør dig simpelthen glad og tilfreds. Og lykke smitter simpelthen!

Undervisningsindholdet i forbindelse med princip 2 kunne være:

De fem sobe5-principper er følgende:

  1. Du må ikke skade dig selv eller andre
  2. Vær altid hjælpsom og god
  3. Hold dig væk fra vold og kriminalitet
  4. Respekt og d beskytte vores miljø
  5. Gør dig selv bedre i dag, end du var i går