Afdruk

Disclosures acc. § 5 TMG:

Voornaam, achternaam: Mario Hartmann

Adres: Solbærvej 1, 6430 Nordborg – Denemarken

E-mail: info@sobe5.de

Disclaimer:

Aansprakelijkheid voor de inhoud

Alle inhoud van onze website is met de grootste zorg en naar beste weten samengesteld. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud. Als dienstverlener zijn wij overeenkomstig § 7 lid 1 TMG is verantwoordelijk voor haar eigen inhoud op deze pagina’s in overeenstemming met de algemene wetten. Volgens §§ 8 tot 10 TMG zijn wij als dienstverlener echter niet verplicht doorgegeven of opgeslagen informatie van derden te controleren of omstandigheden te onderzoeken die wijzen op illegale activiteiten. Verplichtingen tot verwijdering of blokkering van het gebruik van informatie overeenkomstig de algemene wetgeving blijven hierdoor onverlet.

Deze aansprakelijkheid is echter pas mogelijk vanaf het moment waarop een concrete inbreuk op de wet bekend wordt. Als wij kennis krijgen van bovengenoemde inbreuken, zullen wij deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

Beperking van aansprakelijkheid voor externe links

Onze website bevat links naar externe websites van derden. Wij hebben geen invloed op de inhoud van deze direct of indirect gelinkte websites. Daarom kunnen wij niet instaan voor de juistheid van de inhoud van de „externe links“. Voor de inhoud van de externe links zijn de respectievelijke aanbieders of exploitanten (auteurs) van de pagina’s verantwoordelijk.

De externe links werden op het ogenblik van de koppeling gecontroleerd op mogelijke wetsovertredingen en waren op het ogenblik van de koppeling vrij van illegale inhoud. Een constante controle van de inhoud van de externe links is niet mogelijk zonder concrete aanwijzingen van een wetsovertreding. In het geval van directe of indirecte links naar websites van derden die buiten ons verantwoordelijkheidsgebied liggen, zou er alleen een aansprakelijkheidsverplichting bestaan indien wij kennis nemen van de inhoud en het voor ons technisch mogelijk en redelijk zou zijn het gebruik ervan te verhinderen in het geval van illegale inhoud.

Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor links en verwijzingen binnen onze eigen internetaanwezigheid „sobe5.de“ door vragenstellers, blogbijdragers, gasten van het discussieforum. De aansprakelijkheid voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van dergelijke informatie ligt uitsluitend bij de aanbieder van de pagina waarnaar wordt verwezen, en niet bij degene die slechts via links naar de desbetreffende publicatie verwijst.

Als wij kennis krijgen van overtredingen, zullen wij de externe links onmiddellijk verwijderen.

Copyright

De op onze website gepubliceerde inhoud en werken vallen onder het Duitse auteursrecht(http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/urhg/gesamt.pdf). De reproductie, aanpassing, verspreiding en elke vorm van exploitatie van de intellectuele eigendom in ideële en materiële zin van de auteur buiten de grenzen van het auteursrecht vereisen de voorafgaande schriftelijke toestemming van de respectieve auteur in de zin van de Auteurswet(http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/urhg/gesamt.pdf ). Downloads en kopieën van deze pagina zijn alleen toegestaan voor particulier en niet-commercieel gebruik. Als de inhoud op onze website niet door ons is gemaakt, moeten de auteursrechten van derden in acht worden genomen. Inhoud van derden wordt als zodanig gekenmerkt. Mocht u desondanks kennis krijgen van een inbreuk op het auteursrecht, dan verzoeken wij u ons daarvan op de hoogte te stellen. Als wij kennis krijgen van inbreuken, zullen wij deze inhoud onmiddellijk verwijderen.