sobe5 – Geloof alleen in wat je zelf kunt veranderen

Hoe is sobe5 ontstaan?

In onze Tao Wing Tsun lessen leren we kinderen tussen vier en tien jaar waarden als discipline, respect en doorzettingsvermogen. Samen met de kinderen stellen we ons vragen als: “Waarom is het goed om fouten te maken?”, “Wat betekent rechtvaardigheid eigenlijk?” en “Is onze omgeving belangrijk voor ons?”.

Alle discussies en onderwerpen zijn afzonderlijk waardevol, maar ik had vaak het gevoel dat er iets overkoepelend ontbrak. De afzonderlijke bouwstenen van waarden hebben iets nodig om het kader te vormen, een algemeen concept voor goed sociaal gedrag.

Dus ging ik op zoek naar een gids voor goed sociaal gedrag, een soort “kwintessens van goed gedrag”. En weet je wat, ik vond niets dat me tevreden stelde.

Veel verschillende bronnen, meestal religieuze, vertellen ons iets over sociaal gedrag. Maar ik wilde eenvoudige, religie-onafhankelijke leidraden over het onderwerp “goed sociaal gedrag”. Leidende principes of beginselen die ik dan samen met mijn kind kan ontdekken, beleven en natuurlijk ook steeds weer ter discussie kan stellen.

Dus schreef ik de eerste principes op, veranderde ze, gooide sommige helemaal weg en schreef nieuwe. Totdat wat ik opschreef me uiteindelijk goed leek en ook zinvol was als totaalconcept. Het resultaat van dit creatieve proces is nu sobe5.

“Wat is sobe5 precies?” vraag je je misschien af.

sobe5 in praktijk gebracht, toegepast en als voorbeeld gesteld, schept met zijn vijf beginselen de gedragsbasis voor grote en kleine mensen die in de toekomst als vanzelfsprekend duurzaam en holistisch denken, empathisch zijn en daar zeer waarschijnlijk naar handelen. De drie “pijlers” van duurzaamheid, ecologie, economie en sociale rechtvaardigheid, moeten steeds meer op elkaar worden afgestemd. Kinderen die kennismaken met de sobe5 beginselen en deze beginselen ook “leven” kunnen uiteindelijk het fundament vormen dat nodig is om juist deze drie pijlers van duurzaamheid op te zetten en te ondersteunen. Empathie is onmisbaar als we (oorlogszuchtige) conflicten willen voorkomen en is een vaardigheid die, indien aanwezig, voorkomt dat veel problemen, conflicten en leed überhaupt ontstaan.

Met haar initiatief wil sobe5 mensen uitdrukkelijk niet “dwingen” in enig systeem, maar vrije, kritische en vragende mensen zien of bevorderen die zich ook sociaal gedragen ten opzichte van hun omgeving.

Dus neem de sobe5 principes, denk erover na of stel ze in vraag, en als je wilt, neem de principes ter harte door ernaar te leven. Als u er geen acht op wilt slaan, is dat uw vrije beslissing, die natuurlijk altijd de uwe is.

Wat wil sobe5 veranderen?

Onze maatschappij heeft het niet gemakkelijk. We zijn helemaal vergeten hoe we ons moeten concentreren op wat echt belangrijk is door alle informatie die ons elke dag overvalt. Het leven is eerst en vooral de moeite waard door goede, empathische en directe interactie met elkaar.

Veel te veel mensen zijn steeds meer zelfoptimaliserend, d.w.z. “Ik doe wat goed voor me is. Als het iemand niet bevalt, kan het me niet schelen”. Dit is de maatschappelijke teneur die al veel te lang heerst, zich uitbreidt en op den duur een destructief effect heeft op elke samenleving. Misschien kan sobe5 deze denkpatronen doorbreken en mensen, en hier hebben we het vooral over de kinderen van mensen, op een gemeenschappelijke noemer brengen wat betreft “goed” sociaal gedrag, d.w.z. een goede omgang met elkaar.

We hebben basisprincipes van “sociaal gedrag” nodig die duidelijk gedefinieerd zijn, geleerd en onderwezen kunnen worden, en inhoudelijk volkomen neutraal zijn. Er is geen andere manier om duurzame veranderingen in onze samenleving te bewerkstelligen.

De visie

Mensen veranderen wat er in deze wereld gebeurt en toch wordt het meeste leed op deze planeet niet veroorzaakt door de natuur maar door mensen zelf.

Gebrek aan sociaal gedrag en het ontbreken van empathie bij vele medemensen van alle leeftijden zijn de oorzaken van geweld, criminaliteit en groot leed in de meest uiteenlopende facetten. sobe5 wil kinderen de weg wijzen naar een vervuld leven dat zijn oorsprong vindt in een goede omgang met elkaar en volledig gericht is op duurzaamheid en empathie in bijna alle aspecten van het leven.

sobe5 wil veranderen, en letterlijk ALLES veranderen. Want achter elke verandering, of liever voor elke verandering, staan mensen die deze veranderingen teweegbrengen. Hoe “beter” of socialer het individu is, hoe beter de hele sociale structuur wordt.

In deze context betekent “beter” dat mensen vooruit denken in de zin van toekomstige generaties en dienovereenkomstig beslissingen nemen die totaal anders moeten zijn dan de beslissingen van de huidige “functionarissen” in bedrijven en “hysterici” in de politiek.

Ze handelen veel te vaak uit puur eigenbelang, zijn meestal volkomen lukraak en hebben allang alle realiteitszin verloren. Wat de sociale aspecten betreft, worden duidelijke problemen eenvoudigweg ontkend, genegeerd en verdoezeld.

Hoe kan op deze manier ooit een goed functionerende gemeenschap ontstaan?

Ik zou graag zien dat de sobe5 principes en het daaruit voortvloeiende “juiste” sociale gedrag in vele vormen aan kinderen wordt bijgebracht. Dit kan worden ervaren in de vorm van gesprekken, projecten in de natuur, discussie over de sobe5 beginselen of ook door rollenspellen met ouders en vrienden enz. De mogelijkheden hier zijn eindeloos.

Hoe dit ook zal gebeuren: Het is belangrijk dat we bewuster omgaan met het thema sociaal gedrag in het belang van onze kinderen en de kinderen van onze kinderen. Hoe eerder we daarmee beginnen, hoe gunstiger het zal zijn voor onze samenleving, het individuele wezen en onze wereld, die van ons allen is.

Laten we samenwerken. Het is al vijf over twaalf.

De sobe5 principes zijn:

  1. Doe jezelf of anderen geen kwaad.
  2. Wees altijd behulpzaam en goed
  3. Blijf uit de buurt van geweld en misdaad
  4. Respect en d ons milieu beschermen
  5. Maak jezelf vandaag beter dan je gisteren was