FAQ

Ik vind het sobe5 idee leuk, maar ik betwijfel of er echt iets zal veranderen met sobe5? Waarom denk je dat?

Als u deze vraag stelt, dan bevat dat iets heel belangrijks: namelijk dat u waarschijnlijk zelf van mening bent dat er noodzakelijkerwijs iets moet veranderen, maar dat u er momenteel van uitgaat dat de mensen nog niet klaar zijn voor een dergelijke verandering. Misschien heb je gelijk, maar ben je daar zelf zeker van?

Mijn antwoord op uw vraag is dus: Het kan zijn dat er “misschien” niets verandert met sobe5. Ik ben er echter vrij zeker van dat er zonder sobe5 “zeker” niets zal veranderen. Onthoud: Elke persoon die op de een of andere manier positief verandert of zich vanaf het begin positief ontwikkelt, versterkt onze samenleving. Elk gesprek dat overbrengt dat vriendelijkheid en behulpzaamheid belangrijke eigenschappen zijn en elke zin die mensen aan het denken zet, is belangrijk en zal de samenleving op den duur slimmer en socialer maken.

Elk kind dat in aanraking komt met sobe5 en de inhoud van de vijf beginselen begrijpt en kan naleven, zal zeker een meer vervuld leven leiden dan kinderen die in hun sociale omgeving nooit van sociaal gedrag hebben gehoord en in zo’n omgeving opgroeien. Ben je het daarmee eens?

De mensen die zich nu al niet aan de sobe5 principes houden, zullen zich met sobe5 toch ook niet aan principes houden?

Uiteindelijk is dat precies wat iedereen voor zichzelf moet beslissen. Maar door goed gedrag zo precies te definiëren, wordt slecht gedrag des te zichtbaarder. Dat is toch ook iets waard? Op dezelfde manier kan men afstand nemen van wat men voor zichzelf niet wil en deze afstand verklaren aan de hand van de sobe5 beginselen. Deze verklaringen zijn niet van religieuze aard (sommige mensen hebben problemen met het aanvaarden van andere religies), maar zijn gebaseerd op universele basisbehoeften. Deze basisbehoeften, zoals vrede, vrijheid en het recht op onderwijs, zouden toch iets moeten zijn waar alle mensen het over eens kunnen zijn? Maar als je dat niet wilt, kun je zelf beslissen.

Is er echt een kans dat sobe5 op scholen onderwezen kan worden?

Het schoolsysteem in ons land is zo krakkemikkig, slecht en zo verouderd dat het echt tijd zou worden om een vak als “sobe5” of “toegepast sociaal gedrag” te onderwijzen en in plaats daarvan enkele andere vakken geheel anders te onderwijzen of zelfs helemaal uit de schooldag te verbannen. Aangezien ik de structuren van de schoolautoriteiten ook vrij goed ken uit jarenlange eigen ervaring, weet ik dat een dergelijk vak waarschijnlijk een utopie zal blijven.

Er zijn veel te veel mensen in de autoriteiten die zich echt comfortabel voelen, die geen zin hebben om beslissingen te nemen, die heel langzaam bewegen en die zeker niet opkomen voor alles wat “nieuw” is. Ambtenaren sturen, dat kan niet goed gaan en zal zeker eerst moeten veranderen, willen we sobe5 als onderwijsvak zien.

Het antwoord op deze vraag moet dus helaas zijn: Nee, ik zie geen kans dat sobe5 in de nabije toekomst op scholen wordt onderwezen. Daartoe zouden we eerst alle bestaande schoolstructuren moeten omgooien.

Maar misschien zou het voldoende zijn als sobe5 in de vorm van posters met de vijf beginselen op de muren werd aangebracht en als deze posters op veel plaatsen en in veel scholen aanwezig zouden zijn. Als je goede dingen blijft lezen, kom je uiteindelijk zelf op goede ideeën.

Waarom is het eigenlijk beter om goed te zijn dan kwaad?

Dit is geen gemakkelijke vraag om te beantwoorden, en er zijn vele mogelijke antwoorden. Zonder al te filosofisch te worden, is er een heel eenvoudige reden: een samenleving kan alleen volledig functioneren als mensen elkaar goed gezind zijn. De een helpt de ander, samen bouw je dingen op, samen bescherm je jezelf en je familie, enz. Destructief gedrag tast vertrouwen aan, wakkert angsten aan en leidt tot het isolement van individuen, families en dus hele samenlevingen. Een vreedzame samenleving kan dus alleen gedijen als de mensen zich daarin even vreedzaam en sociaal, dus “goed” gedragen.

sobe5 heeft voor mij geen zin. Wat is het voordeel om deze universele zinnen op te schrijven en ze vervolgens sobe5 te noemen?

Als je denkt dat de sobe5 principes universeel zijn, dan heb je het mis. Kijk naar je omgeving: Hoeveel mensen om je heen houden zich aan de vijf principes? Als iedereen zich eraan zou houden, zouden er zeker geen oorlogen, moorden, criminelen en gewelddaden zijn. Fraude, egoïstische handelingen, zelfverrijking ten koste van anderen zouden al lang tot het verleden kunnen behoren. Maar terug naar je vraag: Heb je deze zinnen echt in deze vorm bij elkaar zien staan of neem je dat gewoon aan? Delen ervan ergens, dat weet ik zeker, of zinnen die lijken op die van sobe5, misschien. En toen kwamen ze van het Budhisme of het Christendom of waar anders? Wij hebben geen samenlevingsbeginselen nodig die “ergens in de lucht zweven”, maar zeer duidelijk omschreven aankondigingen die goed gedrag definiëren, die vervolgens door iedereen enigszins verschillend worden geïnterpreteerd, maar over het geheel genomen in de juiste richting leiden. Deze richting heet: Handel duurzaam, holistisch en met een groot hart.

Ik denk dat sobe5 geweldig is, hoe kan ik helpen?

Als u wilt dat sobe5 zich verspreidt, kunt u, misschien samen met uw vrienden, sobe5 bekendmaken op sociale media zoals Facebook, Twitter, Pinterest of WhatsApp, enz. U vindt de bijbehorende knoppen op elke sobe5 pagina. Misschien komt er vanzelf iets groots voort uit de herverdeling.

We zouden sobe5 ook in vele andere talen moeten vertalen. Iedereen die kan helpen is van harte welkom. Natuurlijk zouden Engels, Spaans, Frans, Portugees en Russisch erg belangrijk zijn.

Als u andere ideeën heeft over hoe u kunt helpen, neem dan contact op.

Hier vindt u de huidige lijst van deelnemers.

De sobe5 principes zijn:

  1. Doe jezelf of anderen geen kwaad.
  2. Wees altijd behulpzaam en goed
  3. Blijf uit de buurt van geweld en misdaad
  4. Respect en d ons milieu beschermen
  5. Maak jezelf vandaag beter dan je gisteren was