sobe5 Aktion 1 er startet!

Søndag den 19.07.2020 starter den første sobe5-aktion for alle store og små børn. Du kan vinde en stor sobe5-plakat (DIN A1). Du kan finde flere oplysninger her.

God fornøjelse og held og lykke. MH