Tryk

Oplysning om. § 5 TMG:

Fornavn, efternavn: Mario Hartmann

Adresse: Solbærvej 1, 6430 Nordborg – Danmark

E-mail: info@sobe5.de

Ansvarsfraskrivelse:

Ansvar for indholdet

Alt indhold på vores websted er blevet oprettet med den største omhu og efter bedste viden. Vi kan dog ikke påtage os noget ansvar for indholdets korrekthed, fuldstændighed og aktualitet. Som tjenesteudbyder er vi i henhold til § 7, stk. 1 TMG er ansvarlig for sit eget indhold på disse sider i overensstemmelse med den almindelige lovgivning. I henhold til §§ 8 til 10 TMG er vi som tjenesteudbyder dog ikke forpligtet til at overvåge overførte eller lagrede oplysninger fra tredjeparter eller til at undersøge forhold, der tyder på ulovlig aktivitet. Forpligtelser til at fjerne eller blokere brugen af oplysninger i overensstemmelse med generelle love forbliver upåvirket af dette.

Ansvar i denne henseende er imidlertid kun muligt fra det tidspunkt, hvor en konkret overtrædelse af loven bliver kendt. Hvis vi bliver opmærksomme på ovennævnte overtrædelser, fjerner vi indholdet straks.

Begrænsning af ansvar for eksterne links

Vores websted indeholder links til eksterne websteder fra tredjeparter. Vi har ingen indflydelse på indholdet af disse direkte eller indirekte linkede websteder. Vi kan derfor ikke garantere for, at indholdet af „eksterne links“ er korrekt. De respektive udbydere eller operatører (forfattere) af siderne er ansvarlige for indholdet af de eksterne links.

De eksterne links blev kontrolleret for eventuelle lovovertrædelser på tidspunktet for linkningen og var på tidspunktet for linkningen fri for ulovligt indhold. En løbende kontrol af indholdet af de eksterne links er ikke mulig uden konkrete beviser for overtrædelse af loven. I tilfælde af direkte eller indirekte links til tredjeparters websteder, der ligger uden for vores ansvarsområde, vil der kun være en ansvarspligt, hvis vi bliver opmærksomme på indholdet, og det ville være teknisk muligt og rimeligt for os at forhindre brugen af det ulovlige indhold.

Denne ansvarsfraskrivelse gælder også for links og henvisninger fra spørgere, bloggere, gæster i diskussionsforummet inden for vores egen internettilstedeværelse „sobe5.de“. Ansvaret for ulovligt, ukorrekt eller ufuldstændigt indhold og især for skader som følge af brug eller manglende brug af sådanne oplysninger ligger udelukkende hos udbyderen af den side, der henvises til, og ikke hos den part, der blot henviser til den pågældende publikation via links.

Hvis vi bliver opmærksomme på overtrædelser, fjerner vi straks de eksterne links.

Copyright

Indholdet og de værker, der er offentliggjort på vores hjemmeside, er underlagt den tyske lov om ophavsret(http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/urhg/gesamt.pdf). Reproduktion, tilpasning, distribution og enhver form for udnyttelse af den intellektuelle ejendomsret i ideelt og materielt henseende af forfatteren uden for rammerne af ophavsretten kræver forudgående skriftligt samtykke fra den respektive ophavsmand i henhold til loven om ophavsret(http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/urhg/gesamt.pdf ). Downloads og kopier af denne side er kun tilladt til privat og ikke-kommerciel brug. Hvis indholdet på vores websted ikke er skabt af os, skal tredjeparters ophavsret overholdes. Indhold fra tredjepart er identificeret som sådant. Hvis du alligevel bliver opmærksom på en krænkelse af ophavsretten, bedes du informere os herom. Hvis vi bliver opmærksomme på overtrædelser, fjerner vi straks sådant indhold.